fbpx

Huisregels

Voor een fijne en veilige training

Double Defense locatie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zichzelf in een veilige omgeving  te leren verdedigen. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Deze huisregels gelden voor al onze studenten en bezoekers.

 • Ongecontroleerde agressie in en rond het gebouw wordt op geen enkele manier getolereerd. Dit geldt ook voor pest- of grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van (seksuele) intimidatie.
 • Op het terrein van Double Defense en in het gebouw wordt niet gerookt, geen alcohol genuttigd en worden geen drugs meegenomen, gebruikt of verhandeld.
 • We betreden de sportzaal alleen met zaalschoenen, worstel- of free-fight schoenen. Trainen op buitenschoenen, sokken of blote voeten is niet toegestaan.
 • We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte schone nagels, frisse adem, enzovoort.
 • Het dragen van sieraden en piercings e.d. is niet toegestaan. Ook niet op ‘verborgen’ plaatsen.
 • Polsbandjes doen we af of plakken we af voordat de les begint.
 • Lange haren binden we vast met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
 • Het voorgeschreven tenue dragen we op de juiste wijze: T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.
 • Praten tegen de instructeur doe je zonder bitje in je mond.
 • Je volgt de instructies van de instructeur of assistent- instructeur op.
 • Wondjes verbinden we gelijk en eventueel bloed verwijderen we van de mat of muur.
 • Je verlaat tijdens de les de zaal alleen met toestemming van de (assistent-) instructeur. Dit i.v.m. de veiligheid.
 • Indien nodig worden lesmaterialen gezamenlijk gepakt en opgeruimd.
 • Iedereen oefent met iedereen: diegene die je vraagt, of die je als partner toegewezen wordt. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de (assistent) instructeur.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de studenten en zij die volgens afspraak een (proef)les volgen. Bezoekers nemen plaats buiten de zaal.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Het is verboden te eten in de zaal, tenzij door de (assistent-) instructeur anders is bepaald (bv. voor diabetici).
 • Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan examens is om minimaal 70 procent van de lessen aanwezig te zijn, tenzij door de instructeur anders wordt bepaald.
 • Het is verboden om (de technieken uit) het curriculum van de instructeur over te schrijven, te fotograferen en / of te filmen.
 • Let op: het maken van foto’s en video-opnames van de technieken tijdens de lessen is niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders en bezoekers.
 • Het is voor studenten niet toegestaan om binnen of buiten de locatie les te geven.

Deze huisregels zijn er voor de veiligheid en / of het behoud van de goede sfeer. Bij het aangaan van het lidmaatschap spreken we af deze (gedrags)regels na te leven.

Het (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.