fbpx

Privacy verklaring

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Double Defense locatie

Double Defense is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via administratie@doubledefense.nl

Persoonsgegevens die Double Defense verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van de dienst die je afneemt:

Sitebezoek

Neem je contact met ons op, dan vragen we om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op. Het IP adres slaan we op om spammers te kunnen identificeren en blokkeren.

Schrijf je jouw kind in voor een proefles, dan vragen we ook de voornaam en leeftijd van jouw kind. Dit doen we om te kunnen bepalen in welke groep jouw kind kan komen meedoen.

Lid worden

Jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer worden gevraagd. We vragen ook de naam en geboortedatum van jouw kind.  Dit doen we op het inschrijfformulier. Hiermee ga je een lidmaatschap overeenkomst met ons aan. Namen en betaalgegevens komen terecht in E-boekhouden. Inschrijfformulieren worden versleuteld opgeslagen in pCloud.

Workshops en trainingen

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie worden gevraagd. Deze leggen wij vast in een overeenkomst van opdracht. NAW gegevens en betaalgegevens komen terecht in E-boekhouden. Overeenkomsten worden versleuteld opgeslagen in pCloud.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@doubledefense.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Double Defense persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen of wilt afnemen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Double Defense neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Double Defense persoonsgegevens bewaart

Nadat je een dienst hebt afgenomen bij Double Defense blijf je minimaal 12 maanden in ons ledenbestand zitten. Staat er nog een bedrag aan contributie open? Dan gaan deze 12 maanden in nadat de laatste betaling is ontvangen. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met administratie@doubledefense.nl

Heb je informatie verstuurd via de website? Dan bewaren we deze informatie ook minimaal 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens door Double Defense met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Bijvoorbeeld aan de overkoepelende Krav Maga bond (IKMF).

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Double Defense, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Google, E-Boekhouden, pCloud en Cloudways.

Vervangende instructeurs

Met ieder van onze vervangende instructeurs sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van deelnemers aan lessen, trainingen en workshops te beschermen.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Double Defense en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@doubledefense.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Double Defense persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via administratie@doubledefense.nl .

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met login authentication.
 • De persoonsgegevens zelf zijn versleuteld opgeslagen op de server en worden versleuteld verzonden naar de server.
 • Alle medewerkers van of namens Double Defense die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 2.0 – mei 2018]