fbpx

Corona

Protocol

Aanpassingen i.v.m. Covid-19 maatregelen

Les Protocol Double Defense

Dit protocol is tot stand gekomen in afstemming met Double Defense, de beheerder van Dudok Arena en de gemeente Hilversum. Het algemene protocol “Verantwoord Sporten” van NOC*NSF ligt hieraan ten grondslag.

Het doel van dit protocol is om de lessen op een verantwoorde manier te kunnen geven,  één en ander conform de richtlijnen van het RIVM en binnen de door het kabinet afgekondigde maatregelen.

Trainingen van Double Defense

Double Defense verzorgt Krav Maga lessen aan kinderen vanaf 7 jaar en cursussen voor vrouwen vanaf 16 jaar (hierna genoemd: studenten). Deze lessen en cursussen vinden vanaf 19 mei 2021 weer plaats in een sportzaal in de Dudok Arena in Hilversum. 

Alle studenten krijgen vaste trainingsdagen en tijden aangewezen. Wijzigen van lesdag en/of lestijd kan alleen in overleg met en na akkoord van Double Defense. 

Double Defense regelt een instructeur en eventueel een assistent instructeur voor elke les. Deze (assistent) instructeurs fungeren ook als aanspreekpunt voor de locatie-eigenaar en de gemeente.

Actuele lesdagen en tijden worden weergegeven op de website. Alle groepen bestaan uit maximaal 18 kinderen per groep, Cursussen bestaan uit maximaal 20 deelnemers.

Let op: In de Dudok Arena is het dragen van een mondkapje per 1 oktober 2020 verplicht!

Veiligheid- en hygiëneregels

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van ieder ander persoon buiten jouw huishouden. Uitzondering op deze regel zijn kinderen tot en met 12 jaar ;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de student weer sporten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest). Blijf minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. Er zijn reinigingsmiddelen bij de entree van de trainingslocatie beschikbaar;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Wanneer instructeurs bij een student vaak moeten ingrijpen op naleving van het protocol en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de (assistent) instructeur besluiten om de student de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te ontzeggen.

Maatregelen voor studenten

 • Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • Reis alleen of laat je door één ouder brengen naar de les;
 • Kom je op de fiets? Zet deze dan in het fietsenrek voor de Dudok Arena. Houd ook hierbij altijd 1,5 meter afstand van andere mensen. Wacht met je fiets stallen totdat andere mensen klaar en vertrokken zijn;
 • Kom bij voorkeur in sportkleding naar de locatie. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar;
 • Zaalschoenen waarmee niet buiten is gelopen zijn verplicht. Er kan niet op blote voeten, sokken of buitenschoenen getraind worden;
 • Is voor jouw level bescherming verplicht? Dan heb je alle beschermingsmaterialen bij je. Een kruisbeschermer doe je aan voordat de les begint;
 • Bij aanvang van de les neem je al je persoonlijke spullen en beschermingsmaterialen mee de zaal in;
 • Doe je sieraden uit en laat ze thuis. Dit geldt ook voor polsbandjes etc. Heb je kleine oorbellen (knopjes) die niet uit kunnen? Dan plak je ze voor aanvang van de les zelf af met tape;
 • Ga voordat je naar de locatie vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de locatie;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de locatie;
 • Kom niet later dan 5 minuten na aanvangstijd naar de locatie. Ben je te laat? Dan kun je niet meer meedoen met de les;
 • De looproutes naar de zaal en de verzamelplekken staan aangegeven. Wijk hier niet van af;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de instructeurs op;
 • Als kind tot en met 17 jaar hoef je onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Ben je 13 jaar of ouder? Houd dan voor en na het sporten 1,5 meter afstand van volwassenen. Tijdens de les houd je zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de instructeurs;
 • Tijdens de les gebruik je alleen de trainingsmaterialen die je worden toegewezen. Na afloop leg je deze op de plek die de instructeur aanwijst zodat deze gedesinfecteerd kunnen worden;
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. Zorg dat je voldoende water bij je hebt voor de hele training;
 • Ga direct naar huis wanneer er voor, tijdens of na de les klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Aan het einde van de les verlaat je het gebouw via de zijingang naast de trap. Voor kinderen is dit het ophaalpunt. Je mag het ophaalpunt verlaten als je de persoon ziet die jou op komt halen. Ben je op de fiets? Dan loop je via het ophaalpunt terug naar je fiets.

Maatregelen voor ouders / verzorgers

 • Als ouder heb je geen toegang tot de locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Bij een proefles mag één ouder samen met degene die de proefles komt doen het pand betreden. Houdt als ouder altijd 1,5 meter afstand tot volwassenen en kinderen. Voor de ouder is een plek beschikbaar buiten de zaal om de les te kunnen volgen;
 • Geef uiterlijk de dag voorafgaand aan een training door aan de instructeur als jouw kind(eren) niet aanwezig is/zijn;
 • Breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de locatie wanneer er een training gepland staat.
 • Reis alleen met jouw eigen kind(eren) naar de locatie;
 • Breng jouw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club;
 • Komen jullie op de fiets? Laat je kind dan de fiets in het fietsenrek voor de Dudok Arena stallen. Wacht hiermee tot andere mensen klaar en vertrokken zijn en houd te allen tijde 1,5 meter afstand van andere mensen;
 • Zorg dat jouw kind bij voorkeur in sportkleding naar de locatie komt. Er zijn eventueel kleedkamers beschikbaar;
 • Zorg dat jouw kind geen sieraden of polsbandjes draagt. Plak kleine oorbellen (knopjes) die niet uit kunnen worden gedaan zelf al af met tape voor aanvang van de les. Dit geldt ook voor polsbandjes die niet af kunnen;
 • Breng je kind niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de locatie;
 • Breng je kind niet later dan 5 minuten na aanvangstijd training naar de locatie. Ben je te laat? Dan kan je kind niet meer meedoen met de les;
 • Hanteer bij brengen het “kiss & ride” principe: zet je kind(eren) af op het parkeerterrein voor de Dudok Arena en vertrek direct daarna. Je kind gaat via de hoofdingang naar binnen en loopt zelfstandig naar de zaal;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de instructeurs op;
 • Haal direct na de training jouw kind(eren) op van de locatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. De kinderen wachten bij het ophaalpunt. Dit ophaalpunt is aan de zijkant van het gebouw aan de kant waar de zaal is. Zij mogen het ophaalpunt niet eerder verlaten dan dat er visueel contact is met de persoon die hen ophaalt.

Maatregelen voor instructeurs

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot studenten van 13 jaar en ouder;
 • Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van trainingsmaterialen:
  • Voor iedere instructeur is een eigen reinigingsspray beschikbaar;
  • Reinig alle stootkussens bij deelgroep wissels;
  • Reinig na afloop van de training alle gebruikte materialen;
 • Zorg dat de locatie uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de eerste les volledig is ingericht;
  • Matten liggen op de grond;
  • Trainingsmaterialen liggen klaar en zijn gedesinfecteerd;
  • Verzamelplekken en looproutes zijn duidelijk zichtbaar;
  • Desinfectiematerialen voor studenten staan klaar;
  • BHV materialen inclusief bescherming liggen klaar en de AED is bereikbaar zonder obstakels;
  • Handen zijn gewassen en gedesinfecteerd;
 • Zorg voor een veilige ontvangst en vertrek van de studenten. Verzamel de studenten voor aanvang van de les op de aangewezen verzamelplek;
 • Laat de studenten hun handen reinigen;
 • Leg de (veiligheids)regels duidelijk uit;
 • Start de training op het aangegeven tijdstip. Studenten die meer dan 5 minuten te laat zijn kunnen niet meer meedoen met de les;
 • Na de les verzamelen de studenten zich bij het ophaalpunt. Zie erop toe dat de studenten het ophaalpunt niet eerder verlaten dan dat er visueel contact is geweest met de persoon die hen ophaalt;
 • Vertrek zelf niet eerder dan dat al je studenten zijn vertrokken;
 • Help studenten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Laat alleen leden of zij die een proefles volgen toe tot de training, vriendjes/vriendinnetjes zijn niet welkom;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training. Bij een proefles mag één ouder per kind aanwezig zijn. Zorg dat ouders 1,5 meter afstand houden tot andere ouders en studenten;
 • Zorg zelf, indien noodzakelijk of gewenst, voor persoonlijke beschermingsmiddelen;

Contactgegevens

Voor vragen over dit protocol of gerelateerde zaken omtrent de corona maatregelen kun je contact opnemen met de corona-verantwoordelijke voor Double Defense:

Marcel Behrens – marcel @ doubledefense.nl

Protocol versie 1.3 – 19 mei 2021