fbpx

Protocol

Aanpassingen i.v.m. Covid-19 maatregelen

Protocol Double Defense

Dit protocol is opgesteld door Double Defense. Het algemene protocol “Verantwoord Sporten” van NOC*NSF ligt hieraan ten grondslag.

Het doel van dit protocol is om de lessen op een verantwoorde manier te kunnen geven,  één en ander conform de richtlijnen van het RIVM en binnen de door het kabinet afgekondigde maatregelen.

Trainingen van Double Defense

Double Defense verzorgt weerbaarheidstrainingen aan volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar, en geeft cursussen voor vrouwen vanaf 16 jaar (hierna genoemd: studenten). Deze lessen worden gegeven op de Franciscusweg 351 in Hilversum

Alle studenten krijgen vaste trainingsdagen en tijden aangewezen. Wijzigen van lesdag en/of lestijd kan alleen in overleg met en na akkoord van Double Defense. 

Double Defense regelt een instructeur en eventueel een assistent instructeur voor elke les. Deze (assistent) instructeurs fungeren ook als aanspreekpunt voor de locatie-eigenaar en de gemeente.

Actuele lesdagen en tijden worden weergegeven op de website. Alle groepen bestaan uit maximaal 18 studenten per groep, 

Algemene richtlijnen

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de locatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
 • wanneer instructeurs bij een student of ouder vaak moeten ingrijpen op naleving van het protocol en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de (assistent) instructeur besluiten om de student en/of ouder de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te ontzeggen.

Maatregelen voor studenten

 • kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • kom in sportkleding naar de locatie. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de locatie;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de locatie;
 • kom niet later dan 5 minuten na aanvangstijd naar de locatie. Ben je te laat? Dan kun je niet meer meedoen met de les;
 • volg altijd de aanwijzingen van de instructeurs op;
 • voor studenten van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs verplicht, en heb je een legitimatiebewijs ter controle bij je;
 • ben je 13 jaar of ouder? Dan draag je een mondkapje in het gebouw. Tijdens de training mag het mondkapje af;
 • tijdens de les gebruik je alleen de trainingsmaterialen die je worden toegewezen. Na afloop leg je deze op de plek die de instructeur aanwijst zodat deze gedesinfecteerd kunnen worden;
 • gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. Zorg dat je voldoende water bij je hebt voor de hele training;
 • ga direct naar huis wanneer er voor, tijdens of na de les klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • studenten kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (een vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Maatregelen voor ouders / verzorgers

 • als ouder heb je geen toegang tot het gebouw totdat toeschouwers weer zijn toegestaan. 
 • geef gehoor aan het dringende advies van de overheid om minimaal 1,5 meter afstand te houden van anderen;
 • breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de locatie wanneer er een training gepland staat;
 • zorg dat jouw kind bij voorkeur in sportkleding naar de locatie komt. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar;
 • breng je kind niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de locatie;
 • breng je kind niet later dan 5 minuten na aanvangstijd training naar de locatie. Ben je te laat? Dan kan je kind niet meer meedoen met de les;
 • volg altijd de aanwijzingen van de instructeurs op;
 • kinderen kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (een vermoeden van) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
  keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Maatregelen voor instructeurs en vrijwilligers

 • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen;
 • geef gehoor aan het dringende advies van de overheid om minimaal 1,5 meter afstand te houden van anderen;
 • spreek af wie die dag de coronatoegangsbewijzen controleert en zorg dat je de daarvoor benodigde materialen beschikbaar hebt;
 • volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van trainingsmaterialen:
  • Voor iedere instructeur is een eigen reinigingsspray beschikbaar;
  • Reinig alle stootkussens bij deelgroep wissels;
  • Reinig na afloop van de training alle gebruikte materialen;
 • zorg dat de locatie bij aanvang van de eerste les volledig is ingericht;
  • Matten liggen op de grond;
  • Trainingsmaterialen liggen klaar en zijn gedesinfecteerd;
  • Desinfectiematerialen voor studenten staan klaar;
  • BHV materialen inclusief bescherming liggen klaar en de AED is bereikbaar zonder obstakels;
  • Handen zijn gewassen en gedesinfecteerd;
 • leg de (veiligheids)regels waar nodig duidelijk uit;
 • start de training op het aangegeven tijdstip. Studenten die meer dan 5 minuten te laat zijn kunnen niet meer meedoen met de les;
 • vertrek zelf niet eerder dan dat al je studenten en ouders zijn vertrokken;
 • help studenten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • zorg zelf, indien noodzakelijk of gewenst, voor persoonlijke beschermingsmiddelen;

Contactgegevens

Voor vragen over dit protocol of gerelateerde zaken omtrent de corona maatregelen kun je contact opnemen met de corona-verantwoordelijke voor Double Defense:

Dorieke Behrens – administratie [at] doubledefense . nl

Protocol versie 1.6 – 15 januari 2022