pixelSporten via een sportfonds - dat kan bij Double Defense in Hilversum
Double Defense Krav Maga

Sporten via een sportfonds

Wanneer de financiële middelen niet toereikend zijn

Wil je bij ons komen sporten en gebruik maken van financiële ondersteuning? Dan lees je hieronder welke mogelijkheden er zijn en welke stappen je daarvoor moet doorlopen..

Weerbaarheidstraining en Krav Maga

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor kinderen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor volwassenen is er het Volwassenenfonds waar enkele gemeenten bij aangesloten zijn. Andere gemeenten hebben een eigen subsidiemogelijkheid geregeld.

In veel gevallen is het mogelijk om via het sportfonds de volledige contributie voor één jaar vergoed te krijgen. Soms wordt er echter maar een deel vergoed. We kijken in dat geval dan samen hoe het resterende contributiebedrag aan ons betaald kan worden.

Het aanvragen van subsidie bij een sportfonds gaat via een intermediair. Bijvoorbeeld de directeur van een school of een maatschappelijk werker. Zij bepalen of je in aanmerking komt voor subsidie en doen de aanvraag bij het betreffende sportfonds.

Is de aanvraag bij het sportfonds akkoord? Dan krijgen wij hier een bevestiging van. En wordt de subsidie direct aan ons uitgekeerd. Zodra wij het akkoord hebben ontvangen kan er gestart worden met de wekelijkse training. Je kunt uiteraard wel vooraf al een proefles volgen.

Heb je een aanvraag gedaan bij een gemeente? Dan krijgen wij daar geen bericht van. Ook de subsidie ontvangen wij niet altijd rechtstreeks. Wij brengen in dat geval de volledige contributie maandelijks bij jou in rekening.

Is er sprake van een situatie waarbij direct hulp noodzakelijk is? Dan wachten we niet op de bevestiging van het sportfonds of de gemeente. Jij (of jouw kind) kan dan gelijk beginnen met trainen.

Wordt de aanvraag van een sportfonds of gemeente afgewezen en kun je dit aantonen? Dan is er een mogelijkheid voor subsidie via Empower Your Life.

Empower Your Life

Voor alle trainingen bij Double Defense is het mogelijk om via het MPWR OCC Fund van Empower Your Life subsidie te ontvangen voor een deel van de contributie. Wij kunnen de aanvraag hiervoor bij Empower Your Life indienen.

Het MPWR OCC Fund hanteert altijd het ‘betalen naar draagkracht’ principe. Je betaalt dus zelf een deel van de contributie. Hoeveel dat is, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Heb je vragen over onze subsidiemogelijkheden? Dan horen we die graag van je. Je kunt hiervoor het contactformulier invullen. Je kunt ons ook bellen of even langskomen.