Voor iedereen vanaf 7 jaar

Krav Maga voor Kinderen

Onze groepstraining Krav Maga voor kinderen is bij uitstek geschikt om jouw kind verbaal en fysiek weerbaar te maken, de sociale vaardigheden te verbeteren, de eigen grenzen te leren kennen en het zelfvertrouwen van jouw kind te verhogen op een manier die past bij zijn of haar leeftijd.

Ik vind Krav Maga heel erg leuk, vooral het octopus spel en als de juf mij wil ontvoeren in de auto.

Alisa, 8 jaar
Krav Maga voor Kinderen

Waarom Krav Maga voor kinderen?

Het is belangrijk dat kinderen weerbaar zijn, zich assertief kunnen opstellen, grenzen herkennen en aangeven, en voldoende zelfvertrouwen hebben om gevaarlijke situaties het hoofd te bieden. Zowel nu als in de toekomst. Bijvoorbeeld als ze straks naar de middelbare school gaan.

Zeker in de huidige tijd en samenleving is het van groot belang dat zij zichzelf kunnen redden. Kids Krav Maga helpt jouw kind daarbij.

Wat leert jouw kind tijdens de Krav Maga training?

Kinderen leren spelenderwijs in de kids Krav Maga lessen hoe ze zichzelf kunnen verdedigen en een eigen mening te hebben. En hoe zij de geleerde vaardigheden direct toepassen in situaties waar ze op hun leeftijd mee te maken kunnen krijgen.

Het verbale aspect behandelt een aantal zaken. Bijvoorbeeld duidelijk aan de ander te vertellen wat je wilt. Maar ook wat je niet wilt dat de ander wel of niet doet. Daarbij besteden we ook aandacht aan assertiviteit, eigen houding en gedrag. En uiteraard is voorkomen beter dan vechten, dus ook daar werken we aan

Helaas werkt voorkomen en verbaal oplossen niet altijd. Daarom leren we kinderen ook gepast te reageren in lastige situaties. En ook fysiek verdedigen mocht dat nodig zijn. Het doel is voor kinderen om zo snel mogelijk uit de vervelende situatie te komen en veilig thuis terug te keren.

Leermethode

Bij het verbeteren van de weerbaarheid voor kinderen maken wij gebruik van Krav Maga principes en technieken. De verdedigingstechnieken zijn speciaal aangepast aan de kracht en lichaamsbouw van kinderen. En daardoor eenvoudig aan te leren.

We werken met veelvoorkomende scenario’s en maken veel gebruik van spelelementen. Deze manier van leren vergroot de weerbaarheid van je kind sneller. Daarnaast zijn de kinderen lekker sportief bezig gedurende de lessen Krav Maga. Dit is goed voor hun fysieke ontwikkeling en de speelse wijze maakt het ook leuk om te doen.

Trainingsvorm

Wij geven bij de Krav Maga kindertraining alleen les in de vorm van een groepstraining, dus geen individuele training of ouder/kind training. Onze ervaring is dat kinderen juist in een groep de lesstof sneller oppakken dan bij een individuele weerbaarheidstraining. Ze leren zowel van de instructeurs als van de andere kinderen, waarbij ze zien dat ze niet de enige zijn die iets meemaken. Hierdoor maken ze ook vaak nieuwe vrienden in de les.

De groepen voor kinderen bestaan uit maximaal 16 kinderen waardoor er veel persoonlijke aandacht voor jouw kind is.

Regels bij Krav Maga voor kinderen

Pesten, groepsdruk en agressief / dominant gedrag wordt niet geaccepteerd bij kids Krav Maga. In de groepen luisteren we naar elkaar, geven we het goede voorbeeld en helpen we elkaar. Ieder kind gaat op zijn eigen manier om met gevoelens, emoties en ontwikkeling. En leert in zijn of haar eigen tempo. En dat is prima.

Hoe ziet een les eruit?

De trainingen vinden plaats in een sportzaal en duren in totaal 45 minuten. Om te zorgen dat alle spieren klaar zijn om te gaan trainen beginnen we altijd met een warming-up.

Daarna oefenen we steeds verschillende technieken en scenario’s om jouw kind fysiek en verbaal weerbaar te maken. Deze scenario’s kunnen alledaagse situaties zijn waarbij kinderen leren voor zichzelf op te komen, maar ook bedreigende situaties waar een kind op jonge leeftijd al mee te maken kan krijgen.

Waar bij volwassenen Krav Maga de nadruk ligt op 'harde' oplossingen, leren kinderen op een voor hun leeftijd gepaste manier te reageren. Bijvoorbeeld door te duwen in plaats van te slaan als het een leeftijdsgenootje betreft. Maar bij een oudere pestkop dan weer wel te slaan indien nodig.

Dit alles doen we waar mogelijk spelenderwijs, waarna we aansluitend in twee- of drietallen verder trainen om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Hierdoor leren kinderen sneller en verbeteren we stap voor stap de vaardigheden.

Daarnaast werken we in de lessen ook aan de conditie en sterker worden. Dit doen we gedurende de les, en meestal iets intensiever aan het einde van de les.

En uiteraard is er tussendoor tijd om even wat te drinken, te lachen, en om de meester of juf als klimrek of stootkussen te gebruiken.

Maar wat als mijn kind...

Ouders vragen deze vraag regelmatig aan ons, en de tekst die er achteraan komt varieert van ‘ADD/ADHD heeft?’, ‘gepest wordt?’ tot ‘niet van vechten/sporten houdt?’. Onze ervaring is dat zodra de kinderen meedoen met een proefles Krav Maga de zorg die er vooraf is soms volledig onnodig blijkt.

In onze groepen is geen ruimte voor pestgedrag of ongeoorloofde agressie in welke vorm dan ook. Iedereen traint met iedereen, waardoor er een open sfeer en goede groepsdynamiek aanwezig is.

De beste manier om erachter te komen of de weerbaarheidstraining geschikt is voor jouw kind is door hem of haar mee te laten doen met een proefles. Blijkt kids Krav Maga toch niet geschikt voor jouw kind? Dan zijn we hier open en eerlijk over, en leggen we ook uit waarom.

Vermeld je vraag daarom wel altijd bij het aanvragen van de gratis proefles zodat wij van de situatie op de hoogte zijn.

Proefles aanvragen voor jouw kind?

Interesse in een proefles voor jouw kind? Dan vind je hier vast belangrijke informatie.

Wat heb je nodig om mee te doen?

Om mee te kunnen doen met een (proef)les heb je het volgende nodig:

  • Comfortabele sport- of gymkleding;
  • Schone zaalschoenen (geen zwarte / afgevende zolen). Trainen op buitenschoenen, sokken of blote voeten is niet toegestaan;
  • Een flesje water;
  • Eventueel een handdoekje;
  • Indien gewenst: een kleine snack (banaan, mueslireep etc.).

Bescherming zoals een bitje, een toque (kruisbeschermer) of scheenbeschermers heeft jouw kind in het begin nog niet nodig.

Ouder aanwezig bij de proefles

Bij een proefles van een kind is het verplicht om als ouder bij de proefles aanwezig te zijn. Wij kiezen hier bewust voor en leggen graag uit waarom.

Kinderen hebben vaak geen goed beeld bij wat Krav Maga is. Daarbij komt dat dingen zoals een negatief zelfbeeld, laag zelfvertrouwen en verlegen zijn in hun hoofd een drempel kunnen opwerpen.. Zeker wanneer een kind gepest wordt.

De proefles is er juist om het kind te laten zien dat de lessen zelfverdediging hem of haar kunnen helpen, leuk zijn, er geen (prestatie)druk is en ze zichzelf mogen zijn. Daar maken we het kind bewust van voor aanvang van de proefles

Toch kan er iets gebeuren in de les dat bij het kind emoties oproept. Ook al kunnen wij hierbij het kind helpen, niets is prettiger dan in zo’n geval ook je vader of moeder in de buurt te hebben. Zeker wanneer jouw kind een DSM V diagnose heeft.

Daarnaast vinden wij het fijn wanneer er wel iets speelt om hierover met de ouder te spreken zodra het kind de sportzaal in gaat. Dan hebben we de juiste informatie van de juiste persoon. Om die reden kan dus ook niet een ‘ouder van een vriendje’ , de oppas of oma/opa meekomen naar de proefles.

Gaat jouw kind na de proefles verder? Dan hoef je niet elke les erbij te blijven. Maar het mag natuurlijk wel. De koffie of thee is vers en gratis!

Vriendje of vriendinnetje meenemen?

Dat mag, maar als het vriendje of vriendinnetje ook mee wil doen in de les dan moeten zijn of haar ouders eerst een aanvraag indienen voor hun kind. En moet er ook een ouder van het kind aanwezig zijn, net als bij jullie.

Vraag nu een gratis proefles aan